Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 33: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn. Các con chú ý bài giảng này bao gồm 2 bài học Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trong tuần 33 và tuần 34 nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
X