Vật lí 6 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài 4
  • Lực
  • Phương và chiều của lực
  • Hai lực cân bằng
  • Vận dụng
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 5. Lực - Hai lực cân bằng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4.888


Bài giảng đã được cập nhật
Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Lực - Hai lực cân bằng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào