Vật lí 6 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Đơn vị lực
  • Kết luận
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 7. Trọng lực - Đơn vị lực

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.253


Bài giảng đã được cập nhật
Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Trọng lực - Đơn vị lực
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào