Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 1: MĂNG NON

Tập đọc: Hai bàn tay em

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến, bài học trước chúng mình đã được cô Kiều Anh hướng dẫn học bài Tập đọc: Cậu bé thông minh; trong bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Hai bàn tay em. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng, đồng thời ghi chép đầy đủ để việc học của chúng mình đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và giới thiệu bài mới
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
    • Khổ 1
    • Khổ 2, 3, 4, 5
  • Tổng kết
X