Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 3: MÁI ẤM

Tập làm văn: Kể về gia đình em. Điền vào giấy tờ in sẵn

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Bài 1: Kể về gia đình em
  • Bài 2: Viết đơn xin nghỉ học
  • Bài 2: Viết đơn xin nghỉ học (tiếp)
X