Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Nghe - viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 549

Chưa có thông báo nào