Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Nghe - viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X