Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Tập đọc: Lừa và ngựa

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học và tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung chi tiết
  • Bài học ý nghĩa
X