Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học và tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung chi tiết
  • Bài học ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Tập đọc: Lừa và ngựa

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 447

Chưa có thông báo nào