Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Tập đọc: Vẽ quê hương

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 718

Chưa có thông báo nào