Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 13: BẮC - TRUNG - NAM

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương Dấu chấm hỏi, chấm than

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 346


Các con thân mến!
Bài học này, các con sẽ được cô giáo hướng dẫn học bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than. Khi tham gia học tập, các con cần chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập, chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào