Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 16: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Chính tả: Nhớ - viết: Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Ở bài học trước, các con đã được học bài Tập đọc: Về quê ngoại. Trong bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ - viết: Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X