Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 16: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tập đọc: Ba điều ước (tiếp theo)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 195


Chào các con!
Bài giảng này, cô gióa sẽ cùng các con học bài Tập đọc: Ba điều ước. Các con có thắc mắc: Vì sao bài học lại có tên như vậy không? Ba điều ước này là ba điều ước về điều gì nhỉ? Vậy để giải đáp những thắc mắc đó, mời các con tham gia vào bài học này nhé!
Chúc các con học tập tốt!

Chưa có thông báo nào