Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 22: SÁNG TẠO

Chính tả: Nghe - viết: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc (Tiếp theo)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 400


Các con thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào