Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 25: LỄ HỘI

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 339

Chào các con!
Bài học hôm nay, cô Kiều Anh sẽ cùng với các con đến với ngày hội rừng xanh. Các con hãy tham gia vào bài học này để xem ngày hội rừng xanh có những gì nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào