Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 25: LỄ HỘI

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài học hôm nay, cô Kiều Anh sẽ cùng với các con đến với ngày hội rừng xanh. Các con hãy tham gia vào bài học này để xem ngày hội rừng xanh có những gì nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X