Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
  • Bài tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

Bài 2: Ôn tập giữa học kì II (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 280

Tiếp tục mạch bài giảng ôn tập lại kiến thức, bài giảng này, cô giáo sẽ củng cố các kiến thức đã học cho các con bằng một số bài tập được cô giáo chọn lọc. Các bài tập trong sách giáo khoa còn lại các con hãy tự mình làm để xem kiến thức của các con ở mức nào nhé.

Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào