Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

Bài 2: Ôn tập giữa học kì II (Phần 2)

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Tiếp tục mạch bài giảng ôn tập lại kiến thức, bài giảng này, cô giáo sẽ củng cố các kiến thức đã học cho các con bằng một số bài tập được cô giáo chọn lọc. Các bài tập trong sách giáo khoa còn lại các con hãy tự mình làm để xem kiến thức của các con ở mức nào nhé.

Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X