Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2 - 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 33: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Chính tả: Nghe - viết: Cóc kiện trời. Phân biệt s/x, o/ô. Viết tên riêng nước ngoài

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 140

Chưa có thông báo nào