Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 33: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Chính tả: Nghe - viết: Cóc kiện trời. Phân biệt s/x, o/ô. Viết tên riêng nước ngoài

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X