Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 34: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tập đọc: Mưa

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Mưa. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X