Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1.
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 01. Ôn tập các số đến 100 000.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 7.965


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ôn tập các số đến 100 000.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào