Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2 + 3
    • Bài 4 + 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 08. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.868


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào