Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Câu 1 + 2 + 3
    • Câu 4 + 5
    • Câu 6 + 7
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 03. Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng (tiếp)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 976


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào