Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Dấu hiệu chia hết cho 2
  • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Bài tập áp dụng
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Bài 01. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.342


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào