Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu về hình thoi
  • Công thức tính diện tích hình thoi
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Bài 12. Hình thoi. Diện tích hình thoi.

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.117


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hình thoi. Diện tích hình thoi.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
GV đính chính bài giảng:Phút thứ 1:05; 1:19; 1:54 sửa đúng đơn vị đo thành $$cm^2$$

Chưa có thông báo nào