Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3: So sánh phân số
  • Dạng 4: Các phép tính với phân số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Bài 03. Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số (tiếp)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.068


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố, ôn tập kiến thức về phân số và các phép tính.
- Ôn tập các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào