Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên
  • Tính tương đối của chuyển động và đứng yên
  • Một số chuyển động thường gặp
  • Bài tập vận dụng 1
  • Bài tập vận dụng 2
  • Bài tập vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 1. Chuyển động cơ học

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.598

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Chuyển động cơ học
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào