Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Hai lực cân bằng
  • Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động
  • Quán tính
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.233

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Sự cân bằng lực - Quán tính
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào