Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Khi nào có lực ma sát
  • Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 6: Lực ma sát

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.325

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Lực ma sát
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào