Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm áp lực
  • Áp suất
  • Bài tập vận dụng
  • Bài tập vận dụng (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 7: Áp suất

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.252

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Áp suất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào