Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Công cơ học, cách tính
  • Bài tập vận dụng
  • Bài tập vận dụng (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 12: Công cơ học

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.148

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Công cơ học
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào