Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Đối lưu
  • Bức xạ nhiệt
  • Vận dụng (Phần 1)
  • Vận dụng (Phần 2)
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Nhiệt Học

Bài 4: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 795

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Đối lưu - Bức xạ nhiệt
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào