Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Tóm tắt lý thuyết
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC

Bài 5: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.326

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Bài tập vận dụng định luật Ôm
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào