Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Từ tính của nam châm, tương tác giữa hai nam châm
  • Bài tập vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 1: Nam châm vĩnh cửu

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 585

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Nam châm vĩnh cửu
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào