Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Kết luận
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 8: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 375

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc bàn tay trái
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào