Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức cũ
  • Hao phí công suất trên đường dây
  • Cách làm giảm hao phí: Giảm R
  • Cách làm giảm hao phí: Tăng U
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 14: Truyền tải điện năng đi xa

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 367

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Truyền tải điện năng đi xa
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào