Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo và hoạt động của MBT
  • Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của MBT
  • Vận dụng
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 15: Máy biến thế

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 459

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Máy biến thế
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào