Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu
  • Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. QUANG HỌC

Bài 12: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 152

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào