Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Chất dẫn điện - chất cách điện
  • Dòng điện trong kim loại
Nhấn để bật tiếng

Chương 3. Điện học

Bài 4. Chất dẫn điện – Chất cách điện – Dòng điện trong kim loại

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.626


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Chất dẫn điện – Chất cách điện – Dòng điện trong kim loại, các thí nghiệm.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào