Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng toán 1 + 2
  • Dạng toán 3 + 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 06. Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.677

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tỉ số phần trăm và các bài toán về tỉ số phần trăm.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào