Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng toán 1 + 2
  • Dạng toán 3 + 4 + 5
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 06. Tỉ số phần trăm. Giải toán về tỉ số phần trăm (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 991

Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tỉ số phần trăm và các bài toán về tỉ số phần trăm.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào