Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sự tồn tại của áp suất khí quyển
  • 2) Độ lớn của áp suất khí quyển
  • 3) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 9: Áp suất khí quyển

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.100


Bài giảng đã cập nhật
Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Áp suất khí quyển
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào