Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 3 + 4
    • Bài 5 + 6
    • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 02. Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân (Tiếp).

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.917


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào