Ôn luyện Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Một vòi chảy vào bể và một vòi dẫn nước ra khỏi bể
    • Bài 3
    • Phương pháp giải + Bài 4
    • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN ĐIỂN HÌNH.

Bài 03. Bài toán liên quan đến bể nước (Tiếp).

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.205


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài toán liên quan đến bể nước.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào