Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • 1) Giới thiệu chương 1
  • 2) Thí nghiệm
  • 3) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
  • 4) Củng cố kết quả thí nghiệm
  • 5) Bài 1.1
  • 6) Bài 1.2
  • 7) Bài 1.3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 3.169

Chưa có thông báo nào