Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 4
    • Bài 6 - 8
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 3: Từ loại tiếng Việt

Bài 3. Tính từ

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 399


Ở buổi trước, các em đã được học về danh từ và động từ. Hôm nay, cô giáo sẽ cùng các em tìm hiểu về một từ loại nữa là tính từ. Trong bài giảng, cô giáo sẽ giúp các em nhận biết, phân loại tính từ với tính từ chỉ đặc điểm và tính từ từ chỉ tính chất. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào