Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 4
    • Bài 5 - 7
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 5: Từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong Tiếng Việt

Bài 1. Từ trái nghĩa

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 217


Trong cuộc sống, các em sẽ bắt gặp các cặp từ quen thuộc như cao - thấp, gầy - béo, xấu - đẹp... Đây là các từ trái nghĩa với nét nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Từ trái nghĩa có hai loại là trái nghĩa cố định và trái nghĩa tạm thời.
Và để hiểu hơn về từ trái nghĩa, các em hãy cùng nghe bài giảng của cô giáo và làm hết các bài tập trong Phiếu bài tập nhé!

Chưa có thông báo nào