Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 7: Văn tả đồ vật

Bài 4. Văn tả đồ dùng sinh hoạt (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 187


Ở buổi trước, các em đã cùng cô giáo Trần Thị Vân Anh học về văn tả đồ dùng học tập. Trong bài giảng tiếp theo này, cô giáo sẽ hướng dẫn các em một dạng bài về văn miêu tả nữa. Đó là văn tả đồ dùng sinh hoạt. Các em cùng ghi chép bài giảng và làm bài tập trong phiếu bài tập nhé!

Chưa có thông báo nào