Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài tập 1; 2
  • Bài tập 3 -->6
  • Bài tập 7-->10
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 1. Đo độ dài

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.670


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Đo độ dài.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.
Chú ý:
Trong video ví dụ 6, các em sửa lại đáp án là D: 24,0 cm.

Chưa có thông báo nào