Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Những sự biến đổi của chuyển động
  • Những sự biến dạng. Những kết quả tác dụng của lực
  • Câu 1 -> 6
  • Câu 1, 2
  • Câu 3
  • Câu 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 5: Tìm hiểu kết quả tác dụng hai lực cân bằng

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 581

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 5: Tìm hiểu kết quả tác dụng hai lực cân bằng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào