Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 -> 4
  • Câu 5
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC

Bài 9: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng ( Tiết 2 )

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 804

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 9: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng ( Tiết 2 )
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.

Chưa có thông báo nào