Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Hình ảnh minh họa
  • Sự nóng chảy
  • Câu hỏi áp dụng và kết luận
  • Sự đông đặc
  • Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất và mở rộng
  • Câu 1 -> 5, Bài 1, 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC

Bài 6. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.012


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 6. Sự nóng chảy và sự đông đặc
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.
Lưu ý: Các em có thể xem lại bảng Nhiệt nóng chảy của một số chất ở đây do slide bị mờ

Chưa có thông báo nào