Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các hợp chất quan trọng của oxit
    • 1) SO2
    • 2) CaO
  • Nhận biết các oxit
  • Ứng dụng
  • Lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 1.2. Hệ thống kiến thức nền tảng về oxit (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.172

Chưa có thông báo nào