Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Phương pháp ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • 2) Tính chất vật lí của kim loại
  • 2.1) Tính chất vật lí của kim loại quan trọng: Al và Fe
  • 3) Tính chất hóa học chung của kim loại
  • 4) Điều chế kim loại
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG PHẦN VÔ CƠ

Bài 5. Hệ thống kiến thức nền tảng về kim loại

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 1.001


Tóm tắt bài giảng:
- Nhắc lại những kiến thức cơ bản: Bảng tuần hoàn, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của kim loại.
Note: trong Clip 04: Giáo viên có ghi nhầm sản phẩm của phản ứng, phản ứng đúng phải là:
Mg + H2SO4 => MgSO4 + H2

Chưa có thông báo nào