Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập minh họa
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 1.1. Viết phương trình hóa học liên quan đến tính chất hóa học (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.972

Chưa có thông báo nào